Missie van de HeartMind Academy

Ik, Sonja Mars, oprichter van de HeartMind Academy wil jou uitnodigen om mindvol  en vanuit je hart te leven en werken. Een leven leiden vanuit liefde, authenticiteit en waarden maakt je leven lichter, zachter en meer in verbinding met anderen. 
Veel mensen leven in hun hoofd en vanuit angst, bang voor wat de ander zal denken of angst voor ziekte (denk aan het coronavirus) of met zorgen voor de toekomst. Veel Leidinggevenden worden geleefd door de waan van de dag of door de verwachtingen die anderen van hen hebben. Gevolg hiervan is dat je stress ervaart en doordat je hart is afgesloten de verbinding met je omgeving mist. 
Maar het kan anders! Je kunt kiezen om meer te leven vanuit “heart mind” in plaats vanuit “ego mind” dat uitsluitend gericht is op het behoud van eigen positie en status. 
De heartmind (vertaling van het chinese woord voor hart “xin”) staat voor aandacht en zorg voor jezelf en jouw omgeving. De heartmind staat ook voor wijsheid, compassie en verbinding met belangrijke waarden. Ik laat jou  ervaren hoe het is om contact te maken met jouw heartmind en van daaruit in je leven en werk te staan. Ik begeleid jou om in actie te komen om je leven vanuit je heartmind, zowel op persoonlijk vlak als in je werk als leidinggevende. 

Wat is HeartMind?

In de Chinese oudheid werd het hart al wijsheid en bijzondere krachten toegedicht. Het Chinese woord voor hart, ook wel “Xin” genoemd betekent: “heartmind” of “present mind”. De chinese filosofen geloofden dat deze “heart mind” het centrum was van menselijk of innerlijk weten.     

HeartMind kan ook gezien worden als ïntuitie, hoger bewustzijn,of hogere intelligentie. Het gaat bij heartmind om de essentie van wie we zijn als mens en dat de heartmind anders is dan onze ego mind.  Inmiddels is bewezen dat de beoefening van mindfulness onze hersenen kan veranderen door andere neurale paden te creëren en te versterken. Ook door de beoefening van (zelf-) compassie vergroten we onze compassie voor onszelf en anderen en versterken daarmee onze heartmind.

Als we ons denken vertragen bijvoorbeeld door mindfulness of compassie, kalmeert ons zenuwstelsel waardoor we in staat komen om contact te maken met het (hoger) bewustzijn, wijsheid of intuïtie. Als we van de ego-mind shiften naar de heartmind maken we verbinding met iets dat groter is dan ons ego. Van daaruit zijn we dan in staat om bewust te kiezen en zijn we in staat om een werkelijkheid te creëren die we zelf kiezen in plaats van dat we geleefd worden door onze automatische patronen.     

          TRUE LEADERSHIP PROGRAMMA

Uniek traject dat je begeleidt naar jouw authentieke leiderschap vanuit ontspanning, reflectie en bevlogenheid.

 • Leiderschapstraject met Mindfulness, Compassie en ACT onderdelen. 
 • Persoonlijke begeleiding (via Zoom of live)
 • Groepssessies 
 • Toegang tot de HeartMind Academy, de online leeromgeving
 • Live Trainingsdagen op een prachtige locatie in het midden van het land
 • Duur: 5-6 maanden

De wereld om ons heen verandert continue, is complex en vaak onoverzichtelijk. Dit betekent dat organisaties vandaag de dag steeds moeten meebewegen en in contact moeten blijven met de externe wereld. Dit vraagt veel van managers. Er zijn veel tegenstrijdigheden en dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Wanneer moet je sturen en wanneer loslaten? Mee bewegen met wat de klant vraagt of niet? Balanceren tussen wat het hoger management vraagt en wat jouw medewerkers willen. Om overeind te blijven tussen alle dilemma’s is het noodzakelijk dat de huidige manager kan reflecteren, kan omgaan met spanning en met ongemak. Zijn eigen schaduwkanten kennen en daarmee kunnen omgaan.  

Het True Leadership Programma helpt managers om inzicht te krijgen in de dilemma’s waar ze mee te maken hebben. En vooral ook inzicht krijgen in wat dit van hen vraagt en dus zicht op eigen schaduwkanten en overtuigingen. In TLP (True Leadership Programma) gaan managers ruimte maken voor wat er aanwezig is maar (nog) niet (h)erkend wordt. Deze kanten meer omarmen in plaats ontkennen maakt dat er meer gaat stromen in plaats van vast komt te zitten. In het TLP wordt vooral aandacht besteedt aan de manager als mens, en wat dit betekent voor de rol van manager. Managers zijn vaak actie gericht en oplossingsgericht. Dit zijn vaardigheden die goed van pas komen als manager maar soms is er niets dat opgelost moet worden of is niet-doen de beste optie. Dit vraagt om het kennen van eigen kwaliteiten en valkuilen en het leren omgaan met het ongemak dat ontstaat als je iets doet wat onbekend of nieuw is. In het programma maken we gebruik van mindfulness, compassie en ACT methoden.            

Thema’s die in het True Leadership progrmma aan bod komen zijn:

 • Aanwezig zijn in het hier en nu
 • Omgaan met spanning en stress
 • Loslaten versus controle, zelfsturing 
 • Mindful communiceren
 • Zelf compassie en compassie voor anderen
 • Vertrouwen hebben en geven
 • Zelf leiderschap
 • Inzicht in waarden en vanuit waarden werken 

Vooral deze tijd vraagt om nieuw leiderschap!

 Een tijd waarin we veel thuiswerken, vooral digitaal contact hebben en het combineren met privé taken zoals thuisonderwijs. En dat vraagt om nieuw leiderschap. Belangrijke aspecten zijn: 
 1. Contact onderhouden. Verbinding met anderen is een basis behoefte van mensen. De contacten met collega’s en medewerkers op de werkvloer spelen daarin een belangrijke rol. Omdat veel mensen thuiswerken zal er op een andere manier invulling moeten worden gegeven aan de behoefte aan contact. Te denken valt aan: informele contactmomenten inplannen; digitaal inloopspreekuur, digitale borrels etc
 2. Waarderen. Mensen hebben behoefte aan erkenning en waardering voor het werk dat ze doen. Financiële prikkels blijken vaak kortstonding te werken, maar het gevoel van waardering hebben is een belangrijke motivator in het werk. Het geven van concrete complimenten is een manier om dit te tonen. In onze cultuur is er vaak wel aandacht voor het geven van feedback op hoe het werk beter kan worden gedaan maar het geven van complimenten als het wel goed gaat, wort vaak achterwege gelaten. Meer complimenten geven als iemand iets goed gedaan heeft heeft een positief effect op het gevoel van waardering en erkenning van mensen (mits welgemeend uiteraard.)    
 3. Mensgericht leidinggeven.  Deze tijd vraagt om menselijk leiderschap waarin ruimte is voor zelf leiderschap en zelfsturing. Heldere doelen afspreken waarbij mensen zelf kunnen bepalen hoe te die gaan behalen en op welke werkdagen. 
 4.  Gezond werken. Thuis werken kan er ook voor zorgen dat mensen te lang doorwerken wat weer kan leiden tot burn-out verschijnselen. Ook de combinatie met zorgtaken kan leiden te weinig ruimte voor ontspanning en rust. Houd goed in de gaten hoe het met de mensen gaat en wat ze nodig hebben. Belangrijk is ook dat de apparatuur waar mensen mee werken ook daadwerkelijk werkt. Als de technologie het laat afweten is dat vaak een bron van frustratie. 
 5. Investeren in ontwikkeling. Deze tijd is vooral gericht op de korte termijn waardoor lange termijn zaken minder aandacht krijgt. Aandacht voor de ontwikkeling van mensen op de langere termijn kan juist nu motiverend zijn. Hierin faciliteren is een rol van de leidinggevende. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan of blijven met mensen over hoe zij hun toekomst zien. Mensen aan elkaar koppelen en van elkaar laten leren is ook een optie. Ook aandacht voor nieuwe medewerkers is belangrijk omdat zij in een bijzondere periode instromen en minder contact hebben met collega’s. Dit kan leiden tot onzekerheid en eenzaamheid.

   

 . 

          TRUE ME TRANSFORMATIE PROGRAMMA

Uniek traject dat je begeleidt naar een lichter, compassievoller en waardenvol leven.

 • Persoonlijk leiderschapstraject met Mindfulness, Compassie en ACT onderdelen. 
 • Persoonlijke begeleiding (via Zoom of live)
 • Groepssessies (via Zoom)
 • Toegang tot de FB pagina
 • Toegang tot de HeartMind Academy, de online leeromgeving
 • Live Trainingsdagen op een prachtige locatie in het midden van het land
 • Duur: 5-6 maanden

“May I have the courage today

To live the life I would love

To postpone my dream no longer

But do at last what I came here for

And waste my heart on fear no more”

John O’Donahue uit: a morning offering, uit zijn boek: “Benedictus”. 

Scroll naar top